herkauwers   paarden   pluimvee
HERKAUWERS   PAARDEN   PLUIMVEE
         
gezelschapsdieren   varken   duif
GEZELSCHAPSDIEREN   VARKENS   DUIVEN

 
   
schapen        
SCHAPEN